رفتن به محتوای اصلی

شرکت پیرایه زیست ارائه دهنده انواع خدمات آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت

013-33324952-3 021-44299784-5

خدمات آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

مراحل پذیرش نمونه ها در آزمایشگاه
۱- درخواست مشتری بصورت کتبی از طریق تکمیل فرم پذیرش نمونه (مراجعه حضوری و یا ارسال فرم بوسیله فاکس و ایمیل)؛
– شماره فکس: ۰۱۳۳۳۳۳۸۵۱۸
– آدرس ایمیل: pzgilan@gmail.com
۲- تایید کارشناس آزمایشگاه؛
۳- اعلام برآورد هزینه و امکان سنجی انجام خدمات و صدور پيش فاكتور و ارسال آن به مشتری؛
۴- ارسال رسید پرداخت به آدرس ایمیل: pzgilan@gmail.com؛
۵- ارسال نتیجه آزمون به آدرس ایمیل و آدرس پستی ذکر شده در فرم درخواست.

توضیحات:
– نمونه هایی که فرم اطلاعات ناقص داشته باشد پذیرفته نمی شوند.
– نمونه شاهد همراه نمونه اصلی ارسال شود و نمونه شاهد مشخص گردد.
– مدت زمان اعلام نتایج آنالیز ۱۰ روز کاری خواهد بود.
– در صورت نیاز به نگهداری نمونه در شرایط خاص مانند حفظ نمونه در دمای معین قبل از ارسال با آزمایشگاه هماهنگ شود.

برگشت به بالا