رفتن به محتوای اصلی

شرکت پیرایه زیست ارائه دهنده انواع خدمات آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت

013-33324952-3 021-44299784-5

خدمات آزمایشگاه محیط زیست

  • آزمایشگاه سنجش هیدروکربن های نفتی و سموم
  • آزمایشگاه سنجش فلزات
  • آزمایشگاه شیمی
  • آزمایشگاه بیولوژی
  • آزمایشگاه فیزیکوشیمی خاک
  • سنجش گازهای خروجی اگزوز خودروها
  • سنجش گازها و ذرات خروجی دودکش ها
  • سنجش ذرات معلق محیطی PM 2.5
  • سنجش ذرات معلق محیطی PM 10

 

برگشت به بالا