رفتن به محتوای اصلی

شرکت پیرایه زیست ارائه دهنده انواع خدمات آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت

013-33324952-3 021-44299784-5
آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه محیط زیست

 

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه بیولوژی

آزمایشگاه فیزیکوشیمی خاک

آزمایشگاه سنجش فلزات

سنجش هیدروکربن های نفتی و سموم

 سنجش منابع ثابت و سیار آلودگی هوا

سنجش آلودگی هوا

آزمایشگاه آماده سازی نمونه ها

برگشت به بالا