رفتن به محتوای اصلی

شرکت پیرایه زیست ارئهدهنده انواع خدمات آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت

33324952-33321152

خدمات آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای- اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار: آنالیز نمونه های بهداشت حرفه ای با دستگاه GC- FID آنالیز نمونه های بهداشت حرفه ای با دستگاه GC- ECD آنالیز نمونه های بهداشت حرفه ای با دستگاه  جذب اتمی و…

ادامه مطلب
برگشت به بالا